Internetbaserad smärtrehab med videosamtal

Detta smärtrehab program kan var lämpligt för dig som bor långt bort eller av någon annan anledning och har svårt att ta dig till vår mottagning

Vid svårare problem – kronisk smärta (smärta längre än 6 månader), whiplashproblematik, kronisk trötthet och fibromyalgi – vill vi i första hand se programmet som ett komplement till annan hjälp, och inte som ett alternativ till läkar- eller psykologkontakt och fysioterapikontakt.

För att bli antagen till  internetbaserad åttaveckors rehabprogram skall du först komma på bedömning på vår mottagning på Kognitiva Teamet Rehab. Om vi anser dig lämplig erbjuds du en plats i vårt internetbaserade program.

Under rehabtiden behöver du även träffa ditt rehabteam för teamkonferenser och ind. läkarbesök och psykologbesök på vår mottagning i Enskede. Dessa besök kompletteras med videobesök av våra psykologer, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. samt det 8-veckors internetbaserade programmet ”Hantera smärta” där på gör övningar på egen hand.

Patientavgift samma som fysiskt besök. Frikort gäller.
Behandlingsstart i början av 2019. Internetbaserade programmet framtaget av www.livanda.se och är bygger på evidensbaserad beprövad erfarenhet. För att deltaga i programmet krävs att du har bankid på dator, telefon eller ipad.
Intresserad att veta mer? Kontakta Kognitiva Teamet Rehab på telefon: 08 600 03 00