Hur går det till att komma till oss?

Så här går det till att söka till oss

Kognitiva Teamet Rehab är en specialistmottagning inom vårdvalet för bedömning och rehabilitering av patienter med långvarig smärta, stress och/eller utmattningssyndrom som arbetar  på uppdrag av Stockholm Läns Landsting. Du kan komma till oss på remiss från din husläkare eller annan specialistläkare eller vårdgivare. Du kan också söka själv på så kallad egenremiss. Du blir då kallad till ett första bedömningsbesök där du träffar läkare, psykolog och sjukgymnast för undersökning och bedömning. Teamets samlade bedömning av dig och dina egna målsättningar med behandlingen ligger till grund för den fortsatta rehabiliteringsinsatsen.

  Vid behov kan bedömningen genomföras via telefon eller webbmöte.  

Du behöver ingen remiss du kan söka till oss direkt

Klicka här för att göra en digital egenanmälan för smärtrehab: Egenanmälan smärtrehab
Klicka här för att göra en digital egenanmälan för utmattningsrehab: Egenanmälan utmattning

Har du frågor, kontakta oss på telefon 08 600 03 00

Vi har korta väntetider.

Frikort eller patientavgifter gäller.